Dịch vụ ngành ảnh Uy tín số 1 tại Thanh Hóa. Chuyên cung cấp sản xuất khung ảnh, khung tranh, gương.

Lễ khánh thành Nhà thờ Họ Hồ Hữu

  ĐẠI TỘC HỒ HỮU
  THÔN ĐÔNG HÒA - XÃ HOẰNG HẢI 
  HOẰNG HÓA - THANH HÓA

  THÔNG BÁO

  Lễ Khánh Thành
  NHÀ THỜ HỌ HỒ HỮU
  Đơn vị tài trợ:

  TRUNG TÂM ẢNH MÀU KỸ THUẬT SỐ THẮNG VÂN
  Đ/C: Đội 6 - Hoằng Hải - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

0 nhận xét:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !